Tá ullmhacht an linbh don scoil go léir atá tábhachtach a chur san áireamh do thuismitheoirí an phróifíle

Tá roinnt páistí ag fanacht go fonnmhar ar an "chéad chlaon", agus socraíonn daoine eile scannail dá dtuismitheoirí, gan a bheith ag iarraidh a bheith ina chéad chéimithe. Go ceart chun fadhbanna den sórt sin a réiteach agus an leanbh a ullmhú go hiomlán le haghaidh oiliúna cabhrú le moltaí na síceiteiripeoirí cáilithe agus na bpéidiatraiceoirí.

Cathain a thugann an páiste don scoil?

Tarlaíonn bunú ceart scileanna intleachtúla, fiseolaíocha agus sóisialta a sholáthraíonn eolas compordach agus simplí do leanaí idir 6 agus 7 mbliana d'aois. Agus cinneadh á dhéanamh cé mhéad blianta le leanbh a thabhairt don scoil, is fearr gan rush agus iarracht " indigo " a fhás. Deimhníonn taighde na saineolaithe go mbíonn tionchar diúltach ag tabhairt cuairte ró-luath ar institiúidí oideachais ar shláinte shíchomamáideach na bpáistí, is é an aois is fearr is féidir do chéad chéiméir 7-8 bliana.

Diagnóis ar ullmhacht an pháiste don scoil

Ní cúis láidir é an cumas iompar cultúrtha i ngrúpaí éagsúla, scríobh nó léamh do thús na meánscolaíochta. Áirítear na fachtóirí seo a leanas i gcónaí sna critéir i gcomhair ullmhacht an linbh don scoil:

Is minic a thuigeann tuismitheoirí nach bhfuil aon cheann amháin nó níos mó de na míreanna liostaithe ann, agus iad ag aistriú freagracht ar mhúinteoirí ("sa chéad rang, beidh siad ag teagasc agus ag insint"). Tá sé tábhachtach measúnú oibiachtúil a dhéanamh ar ullmhacht iomlán an pháiste don scoil agus na critéir uile thuasluaite a chur san áireamh, tástálacha réamhscagtha a dhéanamh. Is féidir leat comhairle ghairmiúil a dhéanamh agus cabhrú le síceiteiripeoir leanbh.

Ullmhacht intleachtúil an linbh don scoil

Chun tús a chur leis an bpróiseas dian-oiliúna, ní mór an leanbh a fhorbairt go meabhrach. Ligeann sé seo go bhfuil aibíocht feidhmiúil leordhóthanach ar struchtúir inchinn áirithe. Is gá go mbeadh scileanna den sórt sin mar tháscairí ar ullmhacht an linbh don scoil:

Ní mór go mbeadh faisnéis íosta aige féin ar chéad chéimitheoir sa todhchaí:

Ullmhacht síceolaíoch an linbh le haghaidh scolaíochta

Ón 1 Meán Fómhair, téann páistí isteach i dtimpeallacht nua agus nua agus comhchoiteann dóibh, mar sin ní mór dóibh a bheith in ann dul i ngleic le deacrachtaí na bhfreastalaí agus a gcuid fadhbanna féin a réiteach go neamhspleách. Déantar ullmhacht pearsanta an linbh don scoil a chinneadh de réir na gcritéar seo a leanas:

Áiríonn ullmhacht an linbh don scoil go síceolaíoch freisin an cumas treoracha teagascóra a ionsú agus iad a leanúint, fiú más fearr leis an kid rudaí níos suimiúla a dhéanamh nó dul chuig áit eile. Cuidíonn sé seo le smacht a choinneáil, a bheith freagrach as freagracht agus feabhsaíonn sé tuiscint ar idirghníomhaíochtaí cúis-éifeacht.

Ullmhacht fisiciúil an linbh don scoil

Is minic go mbíonn droch-fheidhmíocht mar gheall ar fhadhbanna sláinte, gan easpa eolais agus easpa. Tá go leor cásanna ann nuair nach bhféadfadh páistí a fhoghlaim ach léamh mar gheall ar dhíslexléireacht , ach níor thug múinteoirí agus tuismitheoirí neamhaird ar an ngalar. Déantar cinneadh ar ullmhacht an linbh don scoil de réir sraith de ghnéithe caighdeánacha:

Ullmhacht cainte an linbh don scoil

Baineann an chéad rang le cumarsáid ghníomhach an linbh le múinteoirí, cóistí agus comhghleacaithe. D'fhonn pas a fháil go héasca agus go compordach leis an bpróiseas foghlama, tá sé tábhachtach comhpháirteanna urlabhra ullmhacht an linbh don scoil a mheas roimh ré:

Is inmhianaithe go ndéanfaí aon lochtanna cainte a cheartú le cabhair ó theiripeoir urlabhra agus ó cheachtanna baile. Soláthraíonn ullmhacht an linbh don scoil fuaimniú gnáth de gach litir, a gcomhcheangail chasta. Seachas sin, féadfaidh an kid a bheith buartha le labhairt os ard agus léamh, cumarsáid a dhéanamh. Uaireanta tá sé seo ina chúis le magadh agus ciapadh, meath ar fhéinmheas agus droch-tráma síceolaíoch.

Ullmhacht sóisialta an linbh don scoil

Tosaíonn oiriúnú córasach na bpáistí chun fanacht sa tsochaí ag aois aosta, le teagmhálacha le gaolta agus i kindergarten. Go raibh maith agat le sóisialú rialta, tá leibhéal ullmhachta an linbh don scoil ag méadú i gcónaí agus tá rátaí sásúla bainte amach ag an 7 mbliana:

Ullmhacht spreagthach an linbh don scoil

Is í an eochair do ghníomhaíocht foghlama rathúil an dúil taithí nua, eolas a fháil agus iad a chur i bhfeidhm. Déantar measúnú ar ullmhacht na bpáistí a fhoghlaim ar scoil ag brath ar an bhfachtóir cur síos. Chun bheith ina chéad chéimitheoir sásta, ní mór don kid:

Tástáil le haghaidh ullmhacht an linbh don scoil

Ar an oíche roimh an Lá Eolais, tugtar cuireadh do leanaí réamh-agallamh. Is gá don mhúinteoir eolas a fháil ar na páistí, a gcuid láidreachtaí a fháil agus comhairle luachmhar a thabhairt do thuismitheoirí, cabhrú le feabhas a chur ar ullmhacht an pháiste maidir le scolaíocht. Déanann tástálacha measúnú ar roinnt táscairí:

Is féidir seiceáil bunúsach ar ullmhacht an linbh don scoil a dhéanamh sa bhaile, má tá suim ag tuismitheoirí na torthaí a fhios roimh ré. An tástáil shíceolaíoch is simplí:

 1. Tarraing duine. Ní mór an íomhá a bheith voluminous agus mionsonraithe, comhréireach.
 2. Cóipeáil an t-inscríbhinn. Fiú mura bhfuil a fhios ag an kid conas a scríobh go maith, faoi ghnáthfhorbairt, is féidir litreacha a chóipeáil.
 3. Taispeáin sraith pointí. Ar an gcaoi chéanna, ba chóir an t-inscríbhinn, an leanbh a bheith beagnach comhionann leis an pictiúr a athdhéanamh, ionas go mbeidh líon na n-eilimintí a mheaitseáil go díreach.

Meastóireacht ar shóisialta:

 1. Féach go cúramach ar an gcaoi a ndéanann an t-preschooler iompar ar siúl-cibé acu a chuireann sé i dteagmháil le leanaí eile, cibé acu a fhaigheann sé cairde.
 2. Foghlaim dearcadh an linbh do dhaoine aosta agus daoine scothaosta. An bhfuil sé níos lú ná áit suí, an leanann sé an t-ordú?
 3. Tairgeann an kid cluiche foirne. Taispeánfaidh siamsaíocht den sórt sin an chaoi a bhfuil a fhios aige conas é a chomhoibriú, cén seasamh a thógann sé.

Seiceáil Faisnéise:

 1. Líon ó 0 go 10.
 2. Tarraing, huaire.
 3. Tarraing scéal gearr ar an bpictiúr nó déan cur síos ar an méid atá ag tarlú air.
 4. Chun figiúirí geoiméadracha a ainmniú.
 5. Léigh an mhír.
 6. Leag amach cearnóg, triantán de bataí (cluichí).
 7. Aicmiú míreanna de réir tréithe (dath, críche, méid).
 8. Roghnaigh aidiacht cáilíochtúil don ainmfhocal.
 9. Ainmnigh d'ainm, do sheoladh.
 10. Inis faoi na tuismitheoirí agus an teaghlach.

Tá sé éasca le foghlaim faoi shainiúlacht agus tréithe pearsanta, má tá tú ag labhairt leis an leanbh díreach. Is gá a iarraidh:

Fadhbanna ullmhachta leanaí le haghaidh scolaíochta

Tagann na deacrachtaí seo chun cinn má dhiúltaíonn an leanbh go céimiúil eolas a fháil agus nach bhfuil sé ag iarraidh a bheith ina chéad chéim. Bíonn tábhacht ag baint le hullmhacht intleachtúil, sóisialta agus shiocamatóideach le haghaidh scolaíochta nuair nach mbíonn spreagadh ag an leanbh. I gcásanna den sórt sin, tá sé tábhachtach do thuismitheoirí a fháil amach cad is cúis le imoibriú diúltach.

Cén fáth nach bhfuil an leanbh ag iarraidh dul ar scoil?

Is é an fhadhb atá faoi bhreithniú den chuid is mó ná eagla agus spreagadh an linbh sula dtéann sé isteach san institiúid oideachais. Go minic níl an leanbh ag iarraidh dul ar scoil mar gheall ar na ráitis dhiúltacha a bhaineann le gaolta. Cuirtear roinnt frásaí a fhuaimnítear go dona ar ais i gcuimhne agus léirítear go dona leo sa smaoineamh ar fhoghlaim:

Níl an leanbh réidh don scoil - cad atá le déanamh?

Má léirigh réamhthástálacha an easpa an leibhéal eolais is gá, forbairt fhisiceach nó seiceamóipiúil chun dul isteach sa chéad ghrád, ba chóir duit tosú láithreach le dul i ngleic leis na deacrachtaí seo. Is féidir aon fhadhbanna atá ann faoi láthair a réiteach le cabhair ó cheachtanna aonair leis an leanbh, rud a imitíonn ar scoil. Tugann oideolaithe agus síceiteiripeoirí leanaí comhairle:

 1. Glac an leanbh i dteagmháil le réimeas leanúnach an lae .
 2. Is minic a mholtar air, ná pionós a dhéanamh ar mhainneachtain agus gan comparáid a dhéanamh (diúltach) le daoine eile.
 3. Fágann eolas laethúil le chéile gach lá, is fearr i bhfoirm cluiche.
 4. Tacú leis an leanbh i ndícheall éagsúla, chun cuidiú leis an chaitheamh aimsire a roghnú.
 5. Am a thabhairt do ghníomhaíocht fhisiceach.
 6. Saoirse gníomhaíochta a sholáthar (laistigh de theorainneacha réasúnacha) chun neamhspleáchas a fhorbairt, freagracht aonair.
 7. Inis scéalta greannmhar agus maithe ó d'óige féin.
 8. Mínigh na buntáistí a gheobhaidh an leanbh nuair a thiocfaidh sé chun bheith ina chéad chéimitheoir.
 9. Ceannaigh soláthairtí pearsanta le haghaidh scríbhneoireachta agus líníochta. Stáisiún oibre aonair aonair (deasc nó deasc, cathaoirleach) a eagrú.
 10. Más gá, tagairt do speisialtóirí próifíle caol (síceolaí, teiripeoir urlabhra agus daoine eile).