Is modh iarbhír agus éifeachtach pleanála straitéiseach é anailís SWOT

Glactar leis an anailís SWOT modh pleanála straitéiseach, a aithníonn fachtóirí atmaisféar seachtracha agus inmheánacha na bhfreagróirí, le cuidiú le tuiscint an-struchtúrtha a dhéanamh ar dhálaí oibre. Tugann toradh an staidéir deis na cinntí ceart a dhéanamh. Bhí bainisteoirí agus margaitheoirí an-bhuíoch as anailís den sórt sin.

SWOT-anailís - cad é?

Chun anailís den sórt sin a dhéanamh, ní gá bunachair shonraí móra nó oiliúint speisialta a bheith ann, má tá eolas ag an speisialtóir maidir leis an ábhar, déanann sé na táblaí is gá a thiomsú go héasca. Is modh anailíse SWOT é an cás a mheas, atá bunaithe ar an staidéar ó cheithre phost:

Neartachtaí agus laigí - na sonraí ag am an staidéir. Agus tá cúinsí seachtracha cheana féin ar dheiseanna agus ar bhagairtí, nach bhféadfadh go dtarlódh siad, braitheann sé go léir ar an gcinneadh a rinneadh. Ainmníodh an chéad acrainm den sórt sin ag an eolaí Kenneth Andrews ag comhdháil tráchtála i Harvard, agus é mar aidhm aige imscrúdú a dhéanamh ar mhodhnú ghníomhaíochtaí na cuideachta. Tharla sé i lár an chéid seo caite, cuireadh an straitéis i bhfeidhm ar chiorcal caol, agus is féidir le gach bainisteoir an modh SWOT a úsáid inniu.

Cad é anailís SWOT a dhéanamh?

Go praiticiúil, úsáidtear prionsabail den anailís SWOT sin:

 1. Cur chuige an chórais.
 2. Athbhreithniú cuimsitheach.
 3. Dinimiciúla. Déantar staidéar ar gach fochóras i bhforbairt.
 4. Comaoin chomparáideach.
 5. Agus gnéithe an ruda á gcur san áireamh.

Is iad cuspóirí anailíse SWOT an sainmhíniú ar pháirtithe éagsúla, a mheastar gur coinníollacha inmheánacha iad. Buntáistí an mhodha seo:

 1. Cuidíonn le láidreachtaí fíor agus féideartha a ríomh;
 2. Déanann sé anailís ar phointí lag, cuireann sé iarracht ar bhealaí iad a fheabhsú.
 3. Faigh amach cad a chiallaíonn go bhfuil sé níos brabúsach a úsáid.
 4. Aithníonn sé na bagairtí is tábhachtaí agus tógann sé cosaint mhaith.
 5. Socraíonn na cúiseanna le hobair éifeachtach ar an margadh.

Míbhuntáistí anailíse SWOT

Níl leideanna nó freagraí ar an gceist a bhaineann leis an modh anailíse SWOT, tá anailísithe ag gabháil leis seo cheana féin. Tá míbhuntáistí an mhodha seo i bhfad níos lú ná na móideanna, ach ní mór iad a chur san áireamh freisin:

 1. Braitheann na torthaí ar cháilíocht agus ar mhéid na faisnéise nach féidir a chinntiú go hiomlán i gcónaí.
 2. Nuair a chruthaítear táblaí, níl earráidí ríomhaireachta eisiata: caillteanas fachtóirí luachmhara, meastachán mícheart ar chomhéifeachtaí.

Conas anailís SWOT a dhéanamh?

Conas anailís SWOT a dhéanamh? Is é seo a leanas an scéim gníomhaíochta:

 1. Ainmnigh an áit ina ndéanfar an taighde.
 2. Is léir go bhfuil na comhpháirteanna go léir á roinnt, láidreachtaí agus deiseanna a roinnt.
 3. Ná brath ar do thuairim amháin, ba cheart go mbeadh na conclúidí mar chuspóir.
 4. Chun níos mó daoine a mhealladh chun obair a dhéanamh chun sampla suntasach a dhéanamh. Tógann sé anailís SWOT ar an bhfiontar freisin.
 5. Úsáid teanga bheacht nach léiríonn tuairiscí, ach gníomhartha.

Anailís SWOT - mar shampla

Bunaithe ar anailís SWOT, déantar an chonclúid a fhoirmiú, mar atá sa todhchaí ba cheart don eagraíocht forbairt tráchtála a dhéanamh. Cuirtear moltaí i láthair maidir le hathdháileadh acmhainní de réir earnála. Bíonn na hábhair seo mar bhunús le straitéisí trádála, fógraíochta a chruthú, agus déanfar iad a sheiceáil agus a chríochnú sa todhchaí. Baineann anailís SWOT le staidéar a dhéanamh ar na páirtithe uile, agus déan iad a mheas ar na paraiméadair chéanna:

Conas anailís SWOT a dhéanamh - déan iarracht an próiseas a bhriseadh sna céimeanna:

 1. Staidéar ar an gcomhshaol . An phríomhcheist: cad iad na fachtóirí a théann i bhfeidhm ar an ngnó?
 2. Anailís ar an gcomhshaol . Ba chóir sraith ceisteanna a bheith dírithe ar bhagairtí agus rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ann a aithint.
 3. Maitrís SWOT . Tá an fhaisnéis a bhailítear grúpáilte ar cheithre thaobh.
 4. Straitéis SWOT . Ríomhtar pointí crosbhealach d'eilimintí, tógtar an príomhstraitéis orthu.

SWOT-analysis - topicality

Forbraítear modheolaíocht anailíse SWOT ag cur san áireamh gach fachtóir aitheanta a chaithfidh a bheith nasctha go riachtanach leis an straitéis fhorbartha. Is tairbheach na torthaí a chur i bhfeidhm d'fhorbairt na cuideachta, agus maidir le díolacháin rathúla, agus le haghaidh ardú céime. Tá an mhodheolaíocht an-ábhartha, inniu go gcuireann an chuid is mó de na feidhmeannaigh na ngnólachtaí móra forbairtí den sórt sin i bhfeidhm. Ba cheart don anailís SWOT freagraí iomlána a thabhairt ar na ceisteanna sin:

 1. An bhfuil poist láidir ag an gcuideachta?
 2. Forbairtí feabhsaithe féideartha?
 3. Pointí lag is gá a cheartú?
 4. Cumais úsáideacha?
 5. Athruithe seachtracha a chabhraíonn le spriocanna a bhaint amach ?